Altın Kükürt -Köseoğlu- Logo Ahmet Köseoğlu Kükürt Logo Kırıkkale Kükürt Logo Altınkükürt Sıvı Kükürt Logo Altınkükürt -Köseoğlu- Toz-Yağlı Kükürt Logo
Altın Kükürt - Ana Sayfa     Altın Kükürt - İletişim
Altın Kükürt Altın Kükürt - Ana Sayfa Altın Kükürt - Firmamız Altın Kükürt - Kükürt Nedir Altın Kükürt - İletişim Altın Kükürt
Altın Kükürt


Tarımda Kükürt Kullanımı, Miktarı, Süresi ;

Toprak pH’nın normal sınırlar içerisinde uzun süreli kalmasını sağlamak için kükürt ile uygulama yapılır.

Kükürt Uygulaması ;

Toprak sıcaklığının 5-6 derece ve üzerinde olması sonucu hızlandırır. Isıtılmayan seralarda yaz aylarında uygulama yapılması gerekir. Isıtılan seralarda ise her mevsim uygulama yapılabilir. Kükürdün bitkiye zararlı bir etkisi yoktur. Toprakta parçalanma sürecinde veya uygulama dönemlerinde karantina uygulamasına gerek yoktur. Kükürt uygulama sonrasında hemen yetiştiriciliğe geçilebilir. Hatta çok gerekli ise; bitkiler toprakta yetişirken dahi kükürt uygulaması yapılabilir. Bu uygulama aynı zamanda topraktaki mantarı ve bakteriyel bitki hastalıklarının önlenmesi içinde faydalıdır. Kükürt uygulaması sırasında, toprakta yeteri kadar nem bulunmalıdır. Nemi az topraklar önce sulanmalı, sonra toprak tava geldiğinde kükürt uygulanmalıdır. Bitkide görülen iz element noksanlıkları çoğunlukla yüksek pH`dan dolayı görülmektedir. pH`ta ki bir birimlik düşüşün iz element alınımını 100 kat arttırdığı unutulmamalıdır (Özellikle Mangan'da). Toprağa kükürt uygulandığında pH düşmekte,  fosfor ve diğer iz elementlerin alınımı kolaylaşmakta, yüksek pH’ ta görülen çözünmez bileşik oluşumu azalmakta, toprağın fiziksel yapısı düzelmekte, penetrasyon (su geçirgenliği) artmakta, toprak daha yumuşak bir yapı kazanmaktadır. Toprağın pH değerini düşürmekle toprakta yarayışsız formda olan besin elementlerinin yarayışlı hale geldiği, bununda bir nevi gübreleme etkisi ortaya çıkardığı görülmüştür.

Toprağa Uygulanma Şekli ;

Toprağın pH değerini azaltmak için uygulama yapılacak kükürt miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bitkinin kılcal kökleri bitki türüne göre değişmekle beraber genelleme olarak toprağın 5 - 60 cm aralığında yoğun bir şekilde bulunur. Bu nedenle toprakta pH değerinin 5-60 cm’lik toprak tabakasında düşürülmesi gerekmektedir. Tarlaya serpme olarak verilecek kükürdün kolay uygulanabilmesi açısından tarla toprağı ile karıştırılmalı ve daha sonra serpme veya bant (çizi) halinde verilmelidir. Kükürdün ilk gübre ile birlikte verilmesinde bir sakınca yoktur. Toprağa verilen kükürt toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi miktarına ve toprak nemine (rutubetine) bağlı olarak birkaç aylık bir zaman içerisinde toprağın pH değerinin düşmesine (azalmasına) sebep olur. pH değerini tekrar yükseltmemek için kireçli gübrelerden ve kireçli sulama sularından uzak durmak gerekir.

Altın Kükürt

Bitkideki Görevleri ;

1. Yüksek pH’lı topraklarda pH’ı düşürmek için kullanılır.
2. Kendisi tek başına bile iyi bir antiseptik (mikrop öldürücü) ve antifungal (mantar yok edici) etki gösterir.
3. Kireci kırar.
4. Tuzluluğu önler.
5. Besin elementidir.
6. Protein sentezi için gerekli bazı aminoasitlerin yapısında bulunur.
7. Bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır.
8. Enerji, hormon ve bazı enzimlerin sentezinde yer alır.


Nitrat ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır. Bitkilerin kükürt ihtiyacı fosfor ile hemen hemen aynı miktardadır. Ancak pek kükürt gübrelemesi yapılmaz. Kükürt genelde toprak pH’sını düşürmek ve toprak yapısını düzeltmek için verilmektedir. Türkiye topraklarının büyük oranında pH’ nın yüksek, bazı bölgelerde ise çok yüksek olduğu düşünülecek olursa. Toprak hazırlığı sırasında elementel kükürdün verilmesinin çok önemli olduğu görülecektir. Çünkü topraklarımızda iz element miktarları genelde yeterli seviyededir.

Noksanlık Belirtileri ;

1. Bitkiler kükürde fosfor kadar ihtiyaç duyarlar.
2..Kükürt noksanlığı azot noksanlığına oldukça benzeyen belirtiler gösterir. Azot noksanlığı ile kükürt noksanlığını ayıran taraf, kükürt noksanlığının azotun tersine, genç yapraklarda görülmesidir.
3. Yapraklar dökülür ve tomurcuk ölür.
4. Protein sentezi düşer, verim kaybı artar.
 


     •  Kükürt Fiyatları

     •  Sıvı Kükürt

     •  Sıvı Kükürt Analiz Raporu

     •  Mikronize Toz Kükürt

     •  Elementel Toz Kükürt

     •  Granül Kükürt

     •  Kükürt Kim. Analiz Raporu

     •  Kükürt Tanecik Analizi

     •  Bentonitli Kükürt

     •  pH ve Toprak

     •  Tar.Kükürt Kul.Miktarı,Süresi

     •  Organik Tarımda Kükürt

     •  Humat (Humik Asit)

     •  Kükürt Atma Makineleri

     •  Yağlı Kükürt

     •  Kauçuk Sanayinde Kükürt

     •  Kauçuk 2012 Fuarı

     •  Marka Tescil Belgeleri

     •  ISO Belgeleri

     •  Elementel Kükürt Ruhsatları

     •  Elementel Kükürt Etiketleri

     •  Mesh Micron ÇevrimAltın Kükürt

Copyright© 2013 - Altın Kükürt Kimyasal Madde San. Tic. Ltd. Şti.